Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Bình chọn:
4.7 trên 131 phiếu
Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 36 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Quan sát hình 6.3 hãy nhận xét sự Quan sát hình 6.3 hãy nhận xét sự

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 40 sgk địa lý 11 Bài 1 trang 40 sgk địa lý 11

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp Hoa Kì.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 40 sgk địa lý 11 Bài 2 trang 40 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng 6.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện dân số của Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế.

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 6.3 hãy so sánh Dựa vào bảng 6.3 hãy so sánh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hình 6.6 hãy trình bày sự phân bố Dựa vào hình 6.6 hãy trình bày sự phân bố

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 44 sgk địa lý 11 Bài 1 trang 44 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng 6.3 vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 44 sgk địa lý 11 Bài 2 trang 44 sgk địa lý 11

Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và giải thích nguyên nhân.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 44 sgk địa lý 11 Bài 3 trang 44 sgk địa lý 11

Trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Xem chi tiết
Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính

Giải bài tập trang 45 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì. Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Giải bài tập trang 47 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất