Bài 25.17 trang 57 SBT Hóa học 12

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 25.17 trang 57 sách bài tập hóa học 12 - Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

Đề bài

a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?

b) Để kết tủa hoàn toàn ion Cu2+ trong 200 ml dung dịch CuSOcó nồng độ 6.10- 3M cần phải dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH nói trên ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Từ pH suy ra [H+] = 10-pH \( \to {\text{[}}O{H^ - }{\text{]}} = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{\text{[}}{H^ + }{\text{]}}}} = {C_{M(NaOH)}}\)

\( \to {n_{NaOH}} = {C_{M\,\,(NaOH)}}.V \to m = {n_{NaOH}}.{M_{NaOH}}\)

b. \({n_{CuS{O_4}}} = {C_{M\,\,(CuS{O_4})}}.V \to {n_{C{u^{2 + }}}} = {n_{CuS{O_4}}}\)

PTHH: \(C{u^{2 + }} + 2O{H^ - } \to Cu{(OH)_2}\)

\( \to {n_{O{H^ - }}} = 2{n_{C{u^{2 + }}}} = {n_{NaOH}} \to {V_{NaOH}} = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{C_{M\,\,(NaOH)}}}}\)

Lời giải chi tiết

a. pH = 12,5 \( \to {\text{[}}{H^ + }{\text{]}} = {10^{ - 12,5}} \to {\text{[}}O{H^ - }{\text{]}} = \frac{{{{10}^{ - 14}}}}{{{{10}^{ - 12,5}}}} = {10^{ - 1,5}}\)

Mà V = 0,5 lít \( \to {n_{NaOH}} = {\text{[}}O{H^ - }{\text{]}}{\text{.V = 1}}{{\text{0}}^{ - 1,5}}.0,5 = 0,0158\,\,mol \to {m_{NaOH}} = 0,0158.40 = 0,632\,\,gam\)

b. \({n_{CuS{O_4}}} = 0,{2.6.10^{ - 3}} = 1,{2.10^{ - 3}}\,\,mol \to {n_{C{u^{2 + }}}} = 1,{2.10^{ - 3}}\,\,mol\)

PTHH: \(C{u^{2 + }} + 2{\text{O}}{H^ - } \to Cu{(OH)_2}\)

\( \to {n_{O{H^ - }}} = 2{n_{C{u^{2 + }}}} = 2.1,{2.10^{ - 3}} = 2,{4.10^{ - 3\,}}\,\,mol\)

\( \to {V_{NaOH}} = \dfrac{{{n_{O{H^ - }}}}}{{{\text{[}}O{H^ - }{\text{]}}}} = \dfrac{{2,{{4.10}^{ - 3}}}}{{{{10}^{ - 1,5}}}} = 0,076\,\,lit = 76\,\,ml\)

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.