Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 36.1; 36.2 trang 87 SBT Hóa học 12 Bài 36.1; 36.2 trang 87 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.1; 36.2 trang 87 Sách bài tập hóa học 12 - Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn và Pb cần khuấy loại thuỷ ngân này trong

Xem chi tiết
Bài 36.3; 36.4; 36.5; 36.6; 36.7 trang 88 SBT Hóa học 12 Bài 36.3; 36.4; 36.5; 36.6; 36.7 trang 88 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.3; 36.4; 36.5; 36.6; 36.7 trang 88 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 20,4 g hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ).

Xem chi tiết
Bài 36.8; 36.9 trang 89 SBT Hóa học 12 Bài 36.8; 36.9 trang 89 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.8; 36.9 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Có thế phân biệt 2 kim loại Al và Zn bằng 2 thuốc thử là

Xem chi tiết
Bài 36.10 trang 89 SBT Hóa học 12 Bài 36.10 trang 89 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.10 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Những bức tranh cổ thường được vẽ bằng bột “trắng chì” có công thức là Pb(OH)2.PbCO3, lâu ngày thường bị xám đen.

Xem chi tiết
Bài 36.11 trang 89 SBT Hóa học 12 Bài 36.11 trang 89 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.11 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Có hỗn hợp bột các kim loại Al và Zn. Trình bày phương pháp hoá học tách riêng từng kim loại và viết phương trình hoá học của các phản ứng đã dùng.

Xem chi tiết
Bài 36.12 trang 89 SBT Hóa học 12 Bài 36.12 trang 89 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.12 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Các quá trình oxi hoá và khử xảy ra ở các điện cực có giống nhau không nếu điện phân dung dịch NiSO4 với

Xem chi tiết
Bài 36.13 trang 89 SBT Hóa học 12 Bài 36.13 trang 89 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.13 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HC1 dư. Khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 (làm giảm là 9,6 g so với ban đầu). Xác định thành phần phần trăm của hợp kim.

Xem chi tiết
Bài 36.14 trang 89 SBT Hóa học 12 Bài 36.14 trang 89 SBT Hóa học 12

Giải bài 36.14 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng'đư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp.

Xem chi tiết
Bài 36.15 trang 89 SBT Hoá học 12 Bài 36.15 trang 89 SBT Hoá học 12

Giải bài 36.15 trang 89 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 11,9 gam hỗn hợp Al, Zn tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch X và một lượng H2 vừa đủ để khử 32 gam CuO. Tính tổng khối lượng muối tạo ra trong dung dịch X.

Xem chi tiết


Gửi bài