Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất hóa học của sắt

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 37.1; 37.2 trang 90 SBT Hóa học 12 Bài 37.1; 37.2 trang 90 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.1; 37.2 trang 90 Sách bài tập hóa học 12 - Để bảo quản dung dịch FeSO4 trong phòng thí nghiêm, người ta ngâm vào dung dịch đó một đinh sắt đã làm sạch. Chọn cách giải thích đúng cho việc làm trên.

Xem chi tiết
Bài 37.3; 37.4; 37.5; 37.6 trang 91 SBT Hóa học 12 Bài 37.3; 37.4; 37.5; 37.6 trang 91 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.3; 37.4; 37.5; 37.6 trang 91 Sách bài tập hóa học 12 - Nhúng thanh sắt (đã đánh sạch) vào các dung dịch ở ba thí nghiệm sau : Thí nghiệm 1 : nhúng vào dung dịch CuSO4.

Xem chi tiết
Bài 37.7 trang 91 SBT Hóa học 12 Bài 37.7 trang 91 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.7 trang 91 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem chi tiết
Bài 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12 Bài 37.8 trang 92 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.8 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Thực hiện những biến đổi hoá học trong sơ đồ sau bằng cách viết phương trình hoá học của các phản ứng và nêu điều kiện của phản ứng (nếu có).

Xem chi tiết
Bài 37.9 trang 92 SBT Hóa học 12 Bài 37.9 trang 92 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.9 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Dung dịch A có chứa CuSO4 và Fe2(S04)3 a) Thêm Mg vào dung dịch A→ dung dịch B có 3 muối tan.

Xem chi tiết
Bài 37.10 trang 92 SBT Hóa học 12 Bài 37.10 trang 92 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.10 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Muốn có đủ khí clo để tác dụng với 1,12 g Fe cần phải dùng bao nhiêu gam K2Cr2O7 và bao nhiêu mililít dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19 g/ml)

Xem chi tiết
Bài 37.11 trang 92 SBT Hóa học 12 Bài 37.11 trang 92 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.11 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi trong mọi hợp chất, M đứng trước hiđro trong dãy điện hoá. Tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp A là 1 : 2.

Xem chi tiết
Bài 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12 Bài 37.12 trang 92 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.12 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Cho luồng khí co dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO và Fe203 nung nóng.

Xem chi tiết
Bài 37.13 trang 92 SBT Hóa  học 12 Bài 37.13 trang 92 SBT Hóa học 12

Giải bài 37.13 trang 92 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe304 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều.

Xem chi tiết
Bài 37.14 trang 93 SBT Hóa học12 Bài 37.14 trang 93 SBT Hóa học12

Giải bài 37.14 trang 93 Sách bài tập hóa học 12 - Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X (Fe, Fe203) trong dung dịch HNO3 vừa đủ được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y.

Xem chi tiết