Chương X - CHÂU ÂU

Bình chọn:
4.4 trên 161 phiếu
Môi trường ôn đới lục địa Môi trường ôn đới lục địa

Khu vực Đông Âu có khí hậu ôn đới lục địa. Ở phía bắc của Đông Âu, mùa đông kéo dài và có tuyết phủ.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 155 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 155 sgk địa lí 7

Bài 2. Dựa vào hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao càng đi về phía tây lục địa, khí hậu châu Âu càng ấm áp và mưa nhiều.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 158 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 158 sgk địa lí 7

Bài 1. So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 158 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 158 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao ở châu Âu thực vật lại thay đổi từ tây sang đông.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 159 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 159 sgk địa lí 7

Bài 1. Nhận xét đặc điểm khí hậu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 159 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 159 sgk địa lí 7

Bài 2. Phân tích các biểu đồ hình 53.1,

Xem chi tiết
Bài 1 trang 163 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 163 sgk địa lí 7

Bài 1. Trình bày sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá ở châu Âu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 163 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 163 sgk địa lí 7

Quan sát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu và của thế giới trong giai đoạn 1960 - 2000.

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7

Quan sát hình 55.1, cho biết các cây trồng chính và vật nuôi chính ờ châu Âu. Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7

Bài 1. Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 167 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 167 sgk địa lí 7

Bài 2. Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 167 sgk địa lí 7 Bài 3 trang 167 sgk địa lí 7

Bài 3. Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 171 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 171 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 171 sgk Địa lí 7 Bài 2 trang 171 sgk Địa lí 7

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 171 sgk Địa lí 7 Bài 3 trang 171 sgk Địa lí 7

Dựa vào bảng số liệu SGK (trang 171), vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng và sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa (năm 1999) ở một số nước Bắc Âu; nêu nhận xét.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 174 sgk địa lí 7 Bài 1 trang 174 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu đặc điểm 3 miền địa hình ở Tây và Trung Âu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 174 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 174 sgk địa lí 7

Bài 2. Dựa vào bảng số liệu trang 174

Xem chi tiết
Câu 1 (mục 1 - bài học 58 - trang 175) sgk địa lí 7 Câu 1 (mục 1 - bài học 58 - trang 175) sgk địa lí 7

Quan sát hình 58.1, nêu tên một số dãy núi của khu vực Nam Âu.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 177 sgk địa lí 7 Bài 2 trang 177 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao nói kinh tế khu vực Nam Âu kém phát triển hơn so với Bắc Âu, Tây và Trung Âu.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 177 sgk địa lí 7 Bài 3 trang 177 sgk địa lí 7

Bài 3. Nêu những thuận lợi phát triển du lịch của khu vực Nam Âu.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất