Bài 5. Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm

Bình chọn:
4 trên 320 phiếu
Trả lời câu hỏi mục 1 trang 15 SGK Địa lí 7

Dựa vào hình 5.1 SGK nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Xem lời giải

Lý thuyết đới nóng, môi trường xích đạo ẩm

Lý thuyết đới nóng, môi trường xích đạo ẩm trang 15 SGK Địa lí 7 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 16 SGK Địa lí 7

1. Xác định vị trí của môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1. 2. Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Xin-ga-po (vĩ độ 1°B) và nhận xét: 3. Quan sát ảnh và hình vẽ lát cắt rừng rậm xanh quanh năm, cho biết: Rừng có mấy tầng chính? Tại sao rừng ở đây có nhiều tầng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 7

Qua đoạn văn dưới đây, nêu một số đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm:

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 SGK Địa lí 7

Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 7

Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào ? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 SGK Địa lí 7

Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây, biểu đồ nào phù hợp với ảnh chụp cảnh rừng kèm theo? Giải thích vì sao em chọn biểu đồ đó?

Xem lời giải