Chương 2. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 19 tập bản đồ Sử 11. Sau khi quan sát kĩ hai lược đồ và dựa vào nội dung bài học

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 20 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền vào chỗ trống dưới đây tiểu sử của nhân vật trong ảnh

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 21 tập bản đồ Sử 11. Tình hình kinh tế nước Đức trong những năm qua có điểm gì nổi bật

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Anh, Pháp, Italia, Đức năm 1937

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 22 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian với sự kiện sao cho đúng ở bảng sau

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung về tình hình kinh tế của nước Mĩ trong những năm 1918 – 1939

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền tên nhân vật đó dưới bức hình và cho biết vai trò của ông

Xem lời giải

Bài 3 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 24 tập bản đồ Sử 11. Hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng với vai trò của nhà nước Mĩ

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 24 tập bản đồ Sử 11. Điền vào bảng thống kê những sự kiện sao cho đúng với từng mốc thời gian

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 25 tập bản đồ Sử 11. Quan sát bức hình bên và cho biết đó là sự kiện gì, ở đâu, vào thời gian nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 11. Em hãy vẽ biểu đồ để thấy rõ được nền kinh tế Nhật Bản giảm sút trầm trọng

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 25 tập bản đồ Sử 11. Em hãy cho biết nguyên nhân sự giảm sút nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 1929 – 1939

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 26 tập bản đồ Sử 11. Sau khi quan sát kĩ lược đồ trên và dựa vào những kiến thức đã học

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất