Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 14 Tập bản đồ Sử 11. Quan sát hình trên (bên trái) và dựa vào nội dung SGK

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Sử 11. Quan sát hình trên và dựa vào nhận thức của mình, cho biết nội dung bức tranh và ý nghĩa của việc làm đó

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 14 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian sao cho phù hợp với nội dung lịch sử của nước Nga vào bảng sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 15 tập bản đồ Sử 11. Trình bày tóm tắt những nét chính của cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài bảo vệ chính quyền Xô viết

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 16 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào bảng thống kê sản lượng một số ngành kinh tế của Nga (1921 – 1923) trong SGK

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 17 tập bản đồ Sử 11. Ghi tên 4 nước cộng hòa đầu tiên tham gia thành lập Liên bang cộng hòa XHCN Xô viết

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 17 tập bản đồ Sử 11. Hãy ghi tên 13 nước cộng hòa trong Liên Xô lên trên lược đồ sau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 18 tập bản đồ Sử 11. Biểu đồ thể hiện sự phát triển của các ngành công nghiệp Liên Xô (từ 1929 – 1938)

Xem lời giải

Bài 5 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 18 tập bản đồ Sử 11. Nhận xét về sự phát triển của các ngành công nghiệp Liên Xô từ 1929 – 1938

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất