Bài 48: Ôn tập phần ba

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau: Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau:

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau:

Xem chi tiết
Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau : Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :

Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 3) Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 3)

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 1 trang 161) Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 1 trang 161)

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 1 trang 161)

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 2 trang 161) Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 2 trang 161)

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 2 trang 161)

Xem chi tiết
Hãy điền vào những ô trống theo bảng mẫu đề cập tới chu kì sống của virut sau đây: Hãy điền vào những ô trống theo bảng mẫu đề cập tới chu kì sống của virut sau đây:

Hãy điền vào những ô trống theo bảng mẫu đề cập tới chu kì sống của virut sau đây:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài