Unit 3: Teen Stress And Pressure - Áp lực tuổi dậy thì

Bình chọn:
4.2 trên 285 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 3

Xem chi tiết
Getting Started Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới Getting Started Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than one word may be suitable. Điền từ vào chỗ trống. Một số trường hợp có thể sử dụng nhiều hơn 1 lần.

Xem chi tiết
A closer look 1 Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới A closer look 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng.

Xem chi tiết
A closer look 2  Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới A closer look 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Đọc lại đoạn hội thoại ở phần Getting Started. Gạch chân những câu tường thuật, viết lại câu trực tiếp mà Mai nói với Phúc và bố mẹ cô ấy.

Xem chi tiết
Communication Unit 3   SGK Tiếng Anh 9 mới Communication Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới Skills 1 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp các bài tập phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới Skills 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

3. Which of the following expressions are more likely to be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Xem chi tiết
Looking back Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới Looking back Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa ra ít nhất 2 ví dụ cho mỗi kĩ năng sau

Xem chi tiết
Project Unit 3  SGK Tiếng Anh 9 mới Project Unit 3 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp bài tập phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới

Xem chi tiết


Gửi bài