Tuần 5 - Măng mọc thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 tuần 5 - Măng mọc thẳng giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 4

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả  - Tuần 5 Chính tả - Tuần 5

Giải câu 1, 2 bài Chính tả tuần 5: Những hạt thóc giống trang 30 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng:

Xem chi tiết
Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng trang 31 Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng trang 31

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng trang 31 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm những từ cùng nghĩa với trung thực

Xem chi tiết
Tập làm văn - Viết thư trang 32 Tập làm văn - Viết thư trang 32

Giải câu 1 bài Tập làm văn - Viết thư trang 32 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Chọn viết một lá thư theo một trong những đề bài gợi ý sau :

Xem chi tiết
Luyện từ và câu - Danh từ Luyện từ và câu - Danh từ

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Danh từ trang 33 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau :

Xem chi tiết
Tập làm văn - Đoạn văn trong bài văn kể chuyện Tập làm văn - Đoạn văn trong bài văn kể chuyện

Giải câu 1, 2 Tập làm văn - Đoạn văn trong bài văn kể chuyện trang 34, 35 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc ấy được kể trong đoạn văn nào.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn



Gửi bài