Tiếng Anh lớp 10 Mới Unit 5: Inventions - Những phát minh

Project - trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới


Tổng hợp bài tập phần Project trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 10 mới.

1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:

(Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?)

Tạm dịch:

1. Nó được dùng để làm gì?

2. Ai có thể dùng nó?

3. Nó có thể được dùng ở đâu?

4. Nó có đắt không?

5. Nó có dễ dùng không?

2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?

(Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?)

 

3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.

(Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi 'Phát minh tuyệt vời của năm' được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài