Tiếng Anh lớp 10 Mới Unit 10: Ecotourism - Du lịch sinh thái

Project - trang 57 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới


Tổng hợp các bài tập phần Project - trang 57 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới.

1. Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide.

(Làm việc theo nhóm từ 8 - 10 người. Tiến hành khảo sát tìm ra ai trong nhóm em từng đi du lịch sinh thái và ai chưa từng đi. Sử dụng bảng khảo sát sau đây như là một hướng dẫn.)

2. Present your group's findings to the whole class.

(Trình bày tìm tòi của nhóm cho cả lớp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài