Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bình chọn:
4.7 trên 57 phiếu
Bài 1: Cơ quan vận động trang 2 Bài 1: Cơ quan vận động trang 2

Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ quan vận động trang 2 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ a hoặc b, c vào chỗ trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú

Xem chi tiết
Bài 2: Bộ xương trang 3 Bài 2: Bộ xương trang 3

Giải câu 1, 2, 3 bài 2: Hệ xương trang 3 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào chỗ trống tên xương hoặc tên khớp xương cho phù hợp...

Xem chi tiết
Bài 3: Hệ cơ trang 4 Bài 3: Hệ cơ trang 4

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 3: Hệ cơ trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào ô trống tên cơ cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5 Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5

Giải câu 1, 2 bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới những hình vẽ các hoạt động giúp cơ và xương phát triển tốt...

Xem chi tiết
Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6 Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6

Giải câu 1, 2 bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn từ ngữ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp...

Xem chi tiết
Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7 Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7

Giải câu 1, 2 bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn các từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8 Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8

Giải câu 1, 2, 3 bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Bạn nên ăn uống như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh...

Xem chi tiết
Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9 Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9

Giải câu 1, 2 bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ở hình vẽ những thức ăn và nước uống không hợp vệ sinh...

Xem chi tiết
Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10 Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10

Giải câu 1, 2 bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất...

Xem chi tiết
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12 Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12

Giải câu 1, 2 bài 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ trang 11, 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung

Xem chi tiết