Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1: Cơ thể chúng ta trang 2 Bài 1: Cơ thể chúng ta trang 2

Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ thể chúng ta trang 2,3 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Kể tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể

Xem chi tiết
Bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4 Bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4

Giải câu 1, 2 bài 2: Chúng ta đang lớn trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Chỉ và nói về sự lớn lên của bạn nhỏ trong hình.

Xem chi tiết
Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5 Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5

Giải câu 1 bài 3: Nhận biết các vật xung quanh trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Nối hình vẽ ở cột 1 với hình vẽ ở cột 2 cho phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6 Bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6

Giải câu 1 bài 4: Bảo vệ mắt và tai trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.

Xem chi tiết
Bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7 Bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7

Giải câu 1 bài 5: Vệ sinh thân thể trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm hợp vệ sinh.

Xem chi tiết
Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8 Bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8

Giải câu 1 bài 6: Chăm sóc và bảo vệ răng trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Viết chữ đ vào ô trống dưới hình vẽ thể hiện việc làm đúng.

Xem chi tiết
Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9 Bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9

Giải câu 1,2,3 bài 7: Thực hành: Đánh răng và rửa mặt trang 9,10 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Khoanh vào chữ cái dưới hình trả lời cho câu hỏi. Đồ dùng nào không cần cho việc đánh răng

Xem chi tiết
Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11 Bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11

Giải câu 1 bài 8: Ăn, uống hằng ngày trang 11 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1:Đánh dấu x vào ô trống ứng với hình vẽ thức ăn mà bạn đã được ăn

Xem chi tiết
Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12 Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12

Giải câu 1 bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi trang 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Tô màu vào các hình vẽ chỉ hoạt động có lợi cho sức khỏe

Xem chi tiết
Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13 Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13

Giải câu 1,2,3,4 bài 10: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 13,14 VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Câu 1: Nối ô chữ ở cột A với hình vẽ ở cột B cho phù hợp.

Xem chi tiết