A. Hoạt động cơ bản - Bài 44 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân


Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Giải bài 44 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 112, 113, 114 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Cùng tính rồi so sánh” :

a) Em và bạn lần lượt tính, mỗi em một phần rồi so sánh hai kết quả tính với nhau:

    4,8 : 8 và (4,8 × 10) : (8 × 10);

    24 : 5 và (24 × 2) : (5 × 2) ;

    28,84 : 7 và (28,84 × 100) : (7 × 100).

b) Em và bạn cùng đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

Phương pháp giải :

a) Phân chia nhiệm vụ rồi thực hiện phép tính.

   So sánh các kết quả và rút ra nhận xét.

b) Đọc nội dung trong phần đóng khung.

Cách giải :

• \(4,8 : 8 = 0,6\)

 \((4,8 \times 10) : (8 \times 10) = 0,6\)

Vậy \(4,8 : 8 = (4,8\times 10) : (8 \times 10)\)

• \(24 : 5 = 4,8\)

 \((24 \times 2) : (5 \times 2) = 4,8\)

Vậy \(24 : 5 = (24 \times 2) : (5 \times 2)\)

• \(28,84 : 7 = 4,12\)

\((28,84 \times 100) : (7 \times 100) = 4,12\)

Vậy \(28,84 : 7 = \)\((28,84 \times 100) : (7 \times 100).\)

Câu 2

a) Em và bạn đọc bài toán :

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là  và chiều rộng là  Hỏi chiều dài của mảnh vường đó là bao nhiêu mét ?

b) Em và bạn thảo luận để trả lời các câu hỏi :

- Muốn biết chiều dài mảnh vườn là bao nhiêu mét ta phải làm phép tính gì ?

- Phép tính đó viết như thế nào ?

- Thực hiện phép tính đó như thế nào ?

c) Em và bạn đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Ta có : 52 : 6,5 = (52  x 10) : (6,5 x 10) = 520 : 65.

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: 

Phương pháp giải :

a) Đọc đề bài theo yêu cầu.

b) Dựa vào thông tin trong đề bài, suy luận và trả lời các câu hỏi.

c) Đọc nội dung.

Cách giải :

b)

– Muốn tìm chiều dài của mảnh vườn ta cần làm phép tính chia.

- Phép tính đó được viết là : 52 : 6,5

- Muốn thực hiện phép tính đó :

Câu 3

a) Em và bạn cùng thảo luận để thực hiện phép chia 75 : 6,25.

b) Em và bạn đọc kĩ rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Ta đặt tính rồi làm như sau : 

c) Em và bạn đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

 Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức ở bài 2, thực hiện phép chia tương tự.

Cách giải :

Câu 4

a) Em và bạn đố nhau xem ai đặt tính rồi tính đúng và nhanh hơn :

   5 : 2,5                                       26 : 6,5

   7 : 17,5                                     459 : 6,8.

b) Em và bạn nói cho nhau nghe cách làm và thống nhất kết quả tính.

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức về phép chia đã học, đặt tính rồi tính.

Cách giải :

Loigiaihay.com

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu