Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. điền số thích hợp vào ô trống:

x

 

12

1

-2

y

3

-6

 

 

Bài 2: Cho hai số có tổng bằng 32 và hai số đó tỉ lệ với 3 và 5.

Lời giải chi tiết

Bài 1: Ta có công thức: \(y = kx.\)

Khi \(x = 12\) thì \(y = -6.\)

Thay vào công thức trên, ta được :\( - 6 = k.12 \Rightarrow k = {{ - 6} \over {12}} =  - {1 \over 2}\)

Vậy : \(y =  - {1 \over 2}x\). Từ đó, ta được kết quả cho trong bảng dưới đây :

x

-6

12

1

-2

y

3

-6

\( - {1 \over 2}\)

1

Bài 2: Gọi hai số là a, b, ta có : \({a \over 3} = {b \over 5} = {{a + b} \over {3 + 5}} = {{a + b} \over 8}\)

Theo điều kiện : \(a + b = 32 \Rightarrow {{a + b} \over 8} = {{32} \over 8} = 4.\)

Vậy \({a \over 3} = 4 \Rightarrow a = 12;{b \over 5} = 4 \Rightarrow b = 20.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.