CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bình chọn:
4.9 trên 112 phiếu
Câu 1 trang 106 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 106 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 106 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 106 SGK Công nghệ 11

Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 106 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 106 SGK Công nghệ 11

Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 109 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 109 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 109 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 109 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 109 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 109 SGK Công nghệ 11

Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 113 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 113 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 113 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 113 SGK Công nghệ 11

So sánh cấu tạo của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 113 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 113 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn và kể tên các loại hệ thống bôi trơn.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 115 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 115 SGK Công nghệ 11

Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 115 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 115 SGK Công nghệ 11

Nêu một số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ làm việc.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 116 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 116 SGK Công nghệ 11

Có nên tháo yếm xe máy khi sử dụng? Tại sao?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 118 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 118 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 118 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 118 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 121 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 121 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 121 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 121 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống phun xăng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 125 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 125 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ điêzen.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 125 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 125 SGK Công nghệ 11

Tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 125 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 125 SGK Công nghệ 11

Tại sao trong hệ thống lại có thêm bầu lọc tinh?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất