CHƯƠNG IV. ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện

Xem chi tiết
Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện

Xem chi tiết
Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Xem chi tiết
Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản

Xem chi tiết
Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống

Xem chi tiết
Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản

Xem chi tiết
Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động

Xem chi tiết
Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif

Xem chi tiết
Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3. Trang 137 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame

Xem chi tiết
Câu 4. Trang 138 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4. Trang 138 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất