CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

Bình chọn:
4 trên 91 phiếu
Câu 1 trang 63 SGK Công Nghệ 8 Câu 1 trang 63 SGK Công Nghệ 8

Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí ? Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 63 SGK Công Nghệ 8 Câu 2 trang 63 SGK Công Nghệ 8

Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại ,giữa kim loại đen và kim loại màu ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 63 SGK Công Nghệ 8 Câu 3 trang 63 SGK Công Nghệ 8

Hãy kể tên các vật liệu cơ khí phổ biến và phạm vi ứng dụng của chúng ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 19 trang 64 SGK Công Nghệ 8 Thực hành bài 19 trang 64 SGK Công Nghệ 8

Để nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ khí và các phương pháp đơn giản để thử cơ tính của vật liệu cơ khi cần :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 8 Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 8

Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra? công dụng của chúng ? nếu cấu tạo của thước cặp ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 8 Câu 2 trang 70 SGK Công Nghệ 8

Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo ,lắp và kẹp chặt ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 70 SGK Công Nghệ 8 Câu 3 trang 70 SGK Công Nghệ 8

Nêu công dụng của các dụng cụ gia công ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 73 SGK Công Nghệ 8 Câu 1 trang 73 SGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu tư thế đứng và thao tác cơ bản khi cưa kim loại ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 73 SGK Công Nghệ 8 Câu 2 trang 73 SGK Công Nghệ 8

Hãy nêu kỹ thuật cơ bản khi đục kim loại ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 73 SGK Công Nghệ 8 Câu 3 trang 73 SGK Công Nghệ 8

Để đảm bảo an toàn khi cưa và đục,em cần chú ý những điểm gì ?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 77 sGK Công Nghệ 8 Câu 1 trang 77 sGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu những kỹ thuật cơ bản khi dũa kim loại ?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 77 SGK Công Nghệ 8 Câu 2 trang 77 SGK Công Nghệ 8

Em hãy nêu cấu tạo của mũi khoan và kỹ thuật cơ bản khi khoan ?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 77 SGK Công Nghệ 8 Câu 3 trang 77 SGK Công Nghệ 8

Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan ,em cần chú ý những điểm gì ?

Xem chi tiết
Thực hành bài 23 trang 78 SGK Công Nghệ 8 Thực hành bài 23 trang 78 SGK Công Nghệ 8

Để sử dụng được các dụng cụ đo và kiểm tra kích thước cần :

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất