Chương 1. Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 25 SBT sử 7 Bài 1 trang 25 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 25 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 SBT sử 7 Bài 2 trang 25 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 25 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 26 SBT sử 7 Bài 3 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên trái với ô bên phải phù hợp về nội dung lịch sử

Xem chi tiết
Bài 4 trang 26 SBT sử 7 Bài 4 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao sau khi Ngô Quyền mất lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 26 SBT sử 7 Bài 5 trang 26 SBT sử 7

Giải bài 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Tại sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp được "Loạn 12 sứ quân" ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 26 SBT sử 7 Bài 6 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Công lao của Ngô Quyền đối với nước ta đầu thế kỉ X.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 26 SBT sử 7 Bài 7 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Đinh Bộ Lĩnh có công lao như thế nào đối với đất nước sau khi Ngô Quyền mất?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 26 SBT sử 7 Bài 8 trang 26 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 26 sách bài tập Lịch sử 7. Những việc làm của Ngô Quyền có gì khác với việc làm của Khúc Thừa Dụ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 27 SBT sử 7 Bài 1 trang 27 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 27 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 27 SBT sử 7 Bài 2 trang 27 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 27 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 28 SBT sử 7 Bài 3 trang 28 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 28 SBT sử 7 Bài 4 trang 28 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

Xem chi tiết
Bài 5 trang 28 SBT sử 7 Bài 5 trang 28 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 28 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền tóm tắt vào bảng hệ thống dưới đây về tình hình kinh tế, văn hoá nước ta thời Đinh - Tiền Lê

Xem chi tiết
Bài 6 trang 29 SBT sử 7 Bài 6 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Vì sao các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 29 SBT sử 7 Bài 7 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đã làm gì để bảo vệ và xây dựng đất nước ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 29 SBT sử 7 Bài 8 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và so sánh với thời Đinh?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 29 SBT sử 7 Bài 9 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy

Xem chi tiết
Bài 10 trang 29 SBT sử 7 Bài 10 trang 29 SBT sử 7

Giải bài tập 10 trang 29 sách bài tập Lịch sử 7. Những đóng góp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất