CHƯƠNG 3. HỆ ĐIỀU HÀNH

Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu
Câu 2 trang 41 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 41 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và cuộc sống tương tự với hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của em.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 41 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 41 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 41 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay có phải là hệ điều hành không? Vì sao?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 43 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 43 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng

Xem chi tiết
Câu 4 trang 43 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 43 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?

Xem chi tiết
 Câu 6 trang 43 SGK Tin học lớp 6 Câu 6 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 43 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, những câu nào đúng?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây :

Xem chi tiết
Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 51 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 51 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất