CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 52 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 52 VBT vật lí 7 Mục I - Vật nhiễm điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 52,53 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 52,53 VBT vật lí 7 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 17

Xem lời giải

Câu 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 phần bài tập trong SBT – Trang 53,54 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 phần bài tập trong SBT – Trang 53,54 VBT Vật lí 7. Có các vật sau: bút chì vỏ gỗ, bút bi vỏ nhựa ...

Xem lời giải

Câu 17.a, 17.b, 17.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 54 ,55 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 17.a, 17.b, 17.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 54 ,55 Vở bài tập Vật lí 7. Lúc đầu đưa một thước nhựa dẹt lại gần một quả cầu nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, thì quả cầu nhựa xốp đứng yên. ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 56 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 56 VBT vật lí 7 Mục I - Hai loại điện tích (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 18

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 56,57 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 56,57 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 18

Xem lời giải

Câu 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 phần bài tập trong SBT – Trang 57,58 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 phần bài tập trong SBT – Trang 57,58 VBT Vật lí 7. Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ,...

Xem lời giải

Câu 18.a, 18.b, 18.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 58,59 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 18.a, 18.b, 18.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 58,59 VBT Vật lí 7. Hai quả cầu nhỏ bằng nhựa mang điện tích cùng loại (cùng dấu) khi đặt gần nhau thì chúng ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 60 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 60 VBT vật lí 7 Mục I - Dòng điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 19

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 60 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 60 VBT vật lí 7 Mục II - Nguồn điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 19

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 61 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 61 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 19

Xem lời giải

Câu 19.1, 19.2, 19.3 phần bài tập trong SBT – Trang 61,62 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 19.1, 19.2, 19.3 phần bài tập trong SBT – Trang 61,62 VBT Vật lí 7. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:...

Xem lời giải

Câu 19.a, 19.b. 19.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 62,63 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 19.a, 19.b. 19.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 62,63 VBT Vật lí 7. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ? A. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng chỉ của các điện tích dương.....

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 64 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 64 VBT vật lí 7 Mục I - Chất dẫn điện và chất cách điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 20

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 65 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 65 VBT vật lí 7 Mục II - Dòng điện trong kim loại (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 20

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 65,66 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 65,66 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 20

Xem lời giải

Câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 phần bài tập trong SBT – Trang 66,67 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 phần bài tập trong SBT – Trang 66,67 VBT Vật lí 7. Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây: a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua ...

Xem lời giải

Câu 20.a, 20.b, 20.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 67 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 20.a, 20.b, 20.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 67 VBT Vật lí 7. Có các chất như sau: đồng, nhựa, cao su, nhôm, sứ, nilông, thủy ngân, dung dịch muối ăn, không khí, tre khô, sắt. ....

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 68 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 68 VBT vật lí 7 Mục I - Sơ đồ mạch điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 68 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 68 VBT vật lí 7 Mục II - Chiều dòng điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất