CHƯƠNG 2. NGÀNH RUỘT KHOANG

Bình chọn:
4.3 trên 45 phiếu
Mục I, II. III, IV, ghi nhớ trang 21,22,23 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, IV, hình dạng ngoài và di chuyển, cấu tạo trong, dinh dưỡng, sinh sản và ghi nhớ trang 21,22,23 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 8.2 (SGK) mô tả bằng lời hai cách di chuyển của thủy tức.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 23 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 23 VBT Sinh học 7: Tế bào gai có ý nghĩa gì trong đời sống của thủy tức?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 23 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 23 VBT Sinh học 7: Thủy tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

Xem lời giải

Mục I, II, III, ghi nhớ trang 24,25 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, sứa, hải quỳ, san hô và ghi nhớ trang 24,25 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 9.1 (SGK) đánh dấu (✓) vào bảng 1:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 24 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 24 VBT Sinh học 7: Phân biệt thành phần tế bào lớp ngoài và lớp trong ở thành cơ thể thủy tức và chức năng từng loại tế bào này?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 25 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 25 VBT Sinh học 7: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 25 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 25 VBT Sinh học 7: Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 25 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 25 VBT Sinh học 7: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 26,27 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, đặc điểm chung, vai trò và ghi nhớ trang 26,27 VBT Sinh học 7: Chọn các cụm: không đối xứng; đối xứng tỏa tròn; kiểu sâu đo; kiểu lộn đầu; co bóp dù; không di chuyển; tự dưỡng; dị dưỡng; tự vệ nhờ tế bào gai; tự vệ nhờ di chuyển; ruột túi; ruột phân nhánh; hai lớp; ba lớp điển vào bảng 1.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 27 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 27 VBT Sinh học 7: So sánh rồi chỉ ra những đặc điểm chung về cấu tạo của ruột khoang sống bám và ruột khoang bơi lội tự do

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 27 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 27 VBT Sinh học 7: Em hãy kể tên các đại diện của ngành Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 27,28 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 27,28 VBT Sinh học 7: Nêu những phương tiện cần thiết để đề phòng khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang:

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 28 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 4 trang 28 VBT Sinh học 7: San hô có lợi hay có hại? Biển nước ta có giàu san hô không?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất