Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

Bình chọn:
4.4 trên 56 phiếu
Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10 Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10 Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy nêu những đặc điểm ưu việt của máy tính.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10 Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực Tin học hay không?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10 Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lí thông tin.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Để biết một vị trí trong hàng ngang là bạn nam hay bạn nữ thì ta phải “mã hóa ” chúng. Chẳng hạn, tương ứng với học sinh “nữ” là bit 1 và tương ứng với học sinh “nam” là bit 0.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10 Câu 2 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy phân biệt bộ mã ASCII và bộ Unicode.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10 Câu 1 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy nêu một vài ví dụ về thông tin. Với mỗi thông tin đó hãy cho biết dạng của nó.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10 Câu 3 trang 17 SGK Tin học 10

Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10 Câu 4 trang 17 SGK Tin học 10

Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10 Câu 5 trang 17 SGK Tin học 10

Phát biểu “Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân (chỉ dùng kí hiệu 0 và 1)” là đúng hay sai? Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10 Câu 1 trang 28 SGK Tin học 10

Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10 Câu 2 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy giới thiệu và vẽ sơ đồ cấu trúc tổng quát của máy tính.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10 Câu 3 trang 28 SGK Tin học 10

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU. bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10 Câu 4 trang 28 SGK Tin học 10

Em biết gì về các khái niệm: lệnh, chương trình, từ máy?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10 Câu 5 trang 28 SGK Tin học 10

Em có biết thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra không?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10 Câu 1 trang 44 SGK Tin học 10

Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10 Câu 3 trang 44 SGK Tin học 10

Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10 Câu 2 trang 44 SGK Tin học 10

Hãy mô tả thuật toán giải các bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10 Câu 4 trang 44 SGK Tin học 10

Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10 Câu 6 trang 44 SGK Tin học 10

Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài