Bài tập - Chủ đề 15: So sánh phân số

Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu
Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số

Xem chi tiết
Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hai phân số sau đây có bằng nhau không ?

Xem chi tiết
Bài 9 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 9 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem chi tiết
Bài 10 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 10 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập So sánh các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 11 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 11 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Thời gian nào dài hơn :

Xem chi tiết
Bài 12 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 12 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Lớp 6A có

Xem chi tiết
Bài 13 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 13 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số sau :

Xem chi tiết
Bài 14 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 14 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Đối với phân số ta có tính chất bắc cầu :

Xem chi tiết
Bài 15 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 15 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho

Xem chi tiết
Bài 16 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 16 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Chứng tỏ rằng

Xem chi tiết


Gửi bài