Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bình chọn:
4.5 trên 264 phiếu
Bài C1 trang 80 sgk vật lí 6 Bài C1 trang 80 sgk vật lí 6

Giải bài C1 trang 80 SGK Vật lí 6. Quần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1 Chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem chi tiết
Bài C2 trang 81 sgk vật lí 6 Bài C2 trang 81 sgk vật lí 6

Giải bài C2 trang 81 SGK Vật lí 6. Quần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem chi tiết
Bài C3 trang 81 sgk vật lí 6 Bài C3 trang 81 sgk vật lí 6

Giải bài C3 trang 81 SGK Vật lí 6. Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem chi tiết
Bài C4 trang 81 sgk vật lí 6 Bài C4 trang 81 sgk vật lí 6

Giải bài C4 trang 81 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền từ thích hợp vào ô trống của các câu sau:

Xem chi tiết
Bài C5 trang 82 SGK Vật lí 6 Bài C5 trang 82 SGK Vật lí 6

Giải bài C5 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?

Xem chi tiết
Bài C6 trang 82 sgk vật lí 6 Bài C6 trang 82 sgk vật lí 6

Giải bài C6 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?

Xem chi tiết
Bài C7 trang 82 sgk vật lí 6 Bài C7 trang 82 sgk vật lí 6

Giải bài C7 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao chỉ hơ nóng một đĩa?

Xem chi tiết
Bài C8 trang 82 sgk vật lí 6 Bài C8 trang 82 sgk vật lí 6

Giải bài C8 trang 82 SGK Vật lí 6. Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng?

Xem chi tiết
Bài C9 trang 82 sgk vật lí 6 Bài C9 trang 82 sgk vật lí 6

Giải bài C9 trang 82 SGK Vật lí 6. Tại sao khi trồng cây chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá?

Xem chi tiết
Bài C10 trang 82 sgk vật lí 6 Bài C10 trang 82 sgk vật lí 6

Giải bài C10 trang 82 SGK Vật lí 6. Để làm muối, người ta cho nước biển vào ruộng muối.

Xem chi tiết


Gửi bài