Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu