Bài 11: Luyện tập chương 1 - Hóa học 8

Bình chọn:
4.4 trên 63 phiếu
Bài 11.1 trang 15 SBT hóa học 8 Bài 11.1 trang 15 SBT hóa học 8

Giải bài 11.1 trang 15 sách bài tập hóa học 8. Viết sơ đồ công thức các hợp chất sau: H2S, PH3, CO2, SO3

Xem chi tiết
Bài 11.2 trang 15 SBT hóa học 8 Bài 11.2 trang 15 SBT hóa học 8

Giải bài 11.2 trang 15 sách bài tập hóa học 8.Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO4) và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau :...

Xem chi tiết
Bài 11.3 trang 15 SBT hóa học 8 Bài 11.3 trang 15 SBT hóa học 8

Giải bài 11.3 trang 15 sách bài tập hóa học 15. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Na, Cu(II) và Al lần lượt liên kết với:...

Xem chi tiết
Bài 11.4 trang 16 SBT hóa học 8 Bài 11.4 trang 16 SBT hóa học 8

Giải bài 11.4 trang 16 sách bài tập hóa học 8. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Ag(I), Mg, Zn và Fe(III) lần lượt liên kết với:...

Xem chi tiết
Bài 11.5 trang 16 SBT hóa học 8 Bài 11.5 trang 16 SBT hóa học 8

Giải bài 11.5 trang 16 sách bài tập hóa học 8. Công thức hoá học một số hợp chất của nhôm viết như sau : AlCl4 ; AlNO3 ; Al2O3 ; AlS ; Al3(SO4)2 ; ...

Xem chi tiết
Bài 11.6* trang 16 SBT hóa học 8 Bài 11.6* trang 16 SBT hóa học 8

Giải bài 11.6* trang 16 sách bài tập hóa học 8. Cho biết tổng số các hạt proton, nơtron và các electron tạo nên nguyên tử một nguyên tố bằng 49, trong đó số hạt không mang điện là 17...

Xem chi tiết
Bài 11.7* trang 16 SBT hóa học 8 Bài 11.7* trang 16 SBT hóa học 8

Giải bài 11.7* trang 16 sách bài tập hóa học 8. Một hợp chất của nguyên tố T hoá trị III với nguyên tố oxi, trong đó T chiếm 53% về khối lượng....

Xem chi tiết
Bài 11.8* trang 16 SBT hóa học 8 Bài 11.8* trang 16 SBT hóa học 8

Giải bài 11.8* trang 16 sách bài tập hóa học 8. Hợp chất A tạo bởi hiđro và nhóm nguyên tử (XOY) hoá trị III. Biết rằng phân tử A nặng bằng phân tử H2SO4 ...

Xem chi tiết