Bài 11: Độ cao của âm

Bình chọn:
4.2 trên 87 phiếu
Bài 11.1 trang 26 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.1 trang 26 sách bài tập vật lí 7. Vật phát ra âm cao hơn khi nào?

Xem lời giải

Bài 11.2 trang 26 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.2 trang 26 sách bài tập vật lí 7. Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Bài 11.3 trang 26 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.3 trang 26 sách bài tập vật lí 7. Hãy so sánh tần số dao động của âm cao và âm thấp; của các nốt nhạc “đồ và rê”; của các nốt nhạc “đồ và đố".

Xem lời giải

Bài 11.4 trang 26 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.4 trang 26 sách bài tập vật lí 7. Khi bay, nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm.

Xem chi tiết

Bài 11.5 trang 26 SBT Vật lí 11

Giải bài 11.5 trang 26 sách bài tập vật lí 7. Hãy sử dụng nhạc cụ tự làm ở bài tập 10.5* (chai có thể thay bằng ống nghiệm) và bảng hướng dẫn dưới đây để tìm hiểu xem độ cao của âm phát ra phụ thuộc vào khối lượng của nguồn âm như thế nào?

Xem lời giải

Bài 11.6 trang 27 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.6 trang 27 sách bài tập vật lí 7. Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 11.7 trang 27 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.7 trang 27 sách bài tập vật lí 7. Khi nào ta nói, âm phát ra trầm?

Xem lời giải

Bài 11.8 trang 27 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.8 trang 27 sách bài tập vật lí 7. Bằng cách quan sát và lắng nghe dây đàn dao động khi ta lên dây đàn, ta có thể kết luận nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 11.9 trang 27 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.9 trang 27 sách bài tập vật lí 7. Tại sao khi biểu diễn đàn bầu, người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn?

Xem lời giải

Bài 11.10 trang 27 SBT Vật lí 7

Giải bài 11.10 trang 27 sách bài tập vật lí 7. Bằng quan sát và lắng nghe âm phát ra từ chiếc đàn guitar khi gảy một dây đàn, rồi cũng gảy dây đàn đó nhưng bấm lần lượt ở các phím khác nhau, hãy đưa ra nhận xét về tần số dao động của dây đàn khi thay đổi vị trí bấm trên phím đàn.

Xem lời giải