Âm nhạc

Bình chọn:
4.6 trên 126 phiếu
Tiết 1: Học hát bài Mái trường mến yêu & Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học Tiết 1: Học hát bài Mái trường mến yêu & Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 1: Học hát bài Mái trường mến yêu & Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

Xem chi tiết
Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 2: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Bài đọc thêm: Cây đàn bầu

Xem chi tiết
Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thường thức Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu - Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thường thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng

Xem chi tiết
Tiết 4: Học bài hát: Lí cây đa & Bài đọc thêm Hội Lim Tiết 4: Học bài hát: Lí cây đa & Bài đọc thêm Hội Lim

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 4: Học bài hát: Lí cây đa & Bài đọc thêm Hội Lim

Xem chi tiết
Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lí cây đa - Nhạc lí: Nhịp 4/4 – TĐN số 2 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lí cây đa - Nhạc lí: Nhịp 4/4 – TĐN số 2

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Lí cây đa - Nhạc lí: Nhịp 4/4 – TĐN số 2

Xem chi tiết
Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà; TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà; TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 6: Nhạc lí: Nhịp lấy đà; TĐN số 3 & Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ phương Tây

Xem chi tiết
Tiết 8: Học hát Chúng em cần hoà bình Tiết 8: Học hát Chúng em cần hoà bình

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 8: Học hát Chúng em cần hoà bình

Xem chi tiết
Tiết 9: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – TĐN số 4 – Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa” Tiết 9: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – TĐN số 4 – Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 9: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình – TĐN số 4 – Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa”

Xem chi tiết
Tiết 10: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - TĐN số 4 - Âm nhạc thưởng thức Tiết 10: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - TĐN số 4 - Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 10: Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình - TĐN số 4

Xem chi tiết
Tiết 12: Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca & Nhạc lý: Cung và nửa cung, dấu hoá Tiết 12: Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca & Nhạc lý: Cung và nửa cung, dấu hoá

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 12: Ôn tập bài hát Khúc hát chim sơn ca & Nhạc lý: Cung và nửa cung, dấu hoá

Xem chi tiết
Tiết 19: Học hát bài Đi cắt lúa & Nhạc lí: Sơ lược về quãng Tiết 19: Học hát bài Đi cắt lúa & Nhạc lí: Sơ lược về quãng

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 19: Học hát bài Đi cắt lúa & Nhạc lí: Sơ lược về quãng

Xem chi tiết
Tiết 20: Ôn tập bài hát Đi cắt lúa & Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 20: Ôn tập bài hát Đi cắt lúa & Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 20: Ôn tập bài hát Đi cắt lúa & Tập đọc nhạc: TĐN số 6

Xem chi tiết
Tiết 21: Ôn tập tập đọc nhạc & Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bài hát Tiết 21: Ôn tập tập đọc nhạc & Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bài hát

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 21: Ôn tập tập đọc nhạc & Âm nhạc thưởng thức: Một số thể loại bài hát

Xem chi tiết
Tiết 22: Học hát bài Khúc ca bốn mùa & Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam Tiết 22: Học hát bài Khúc ca bốn mùa & Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 22: Học hát bài Khúc ca bốn mùa & Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam

Xem chi tiết
Tiết 23: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa & Tập đọc nhạc: TĐN số 7 Tiết 23: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa & Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 23: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa & Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Xem chi tiết
Tiết 24: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức Tiết 24: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 24: Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa, Ôn tập TĐN số 7 & Âm nhạc thưởng thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam

Xem chi tiết
Tiết 26: Học hát bài Ca-chiu-sa & Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng Tiết 26: Học hát bài Ca-chiu-sa & Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 26: Học hát bài Ca-chiu-sa & Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng

Xem chi tiết
Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 27: Ôn tập bài hát Ca-chiu-sa & Tập đọc nhạc: TĐN số 8

Xem chi tiết
Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng & Âm nhạc thưởng thức Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng & Âm nhạc thưởng thức

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 28: Ôn tập TĐN số 8; Nhạc lí: Gam trưởng - Giọng trưởng & Âm nhạc thưởng thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

Xem chi tiết
Tiết 29: Học hát bài Tiếng ve gọi hè & Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca Tiết 29: Học hát bài Tiếng ve gọi hè & Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

Giải bài tập âm nhạc lớp 7 Tiết 29: Học hát bài Tiếng ve gọi hè & Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

Xem chi tiết
Xem thêm