Bài 19: Đường giao thông trang 21


Giải câu 1, 2, 3 bài 19: Đường giao thông trang 21 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Nối chữ với hình cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Những phương tiện giao thông nào chạy trên đường bộ?

Trả lời:

Câu 2

Điền tiếp các từ vào chỗ ... cho phù hợp

a) Tàu hỏa chạy trên ...........

b) Ca nô, tàu thủy, thuyền. đò đi lại trên ....... ..........

c) Đường hàng không dành cho ........

Trả lời:

a) Tàu hỏa chạy trên đường ray.

b) Ca nô, tàu thủy, thuyền. đò đi lại trên sông biển.

c) Đường hàng không dành cho máy bay

Câu 3

Nối hình với chữ cho phù hợp


Trả lời:


 

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Gửi bài