Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18


Giải câu 1, 2 bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Nối các ô chữ cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình trong (SGK) trang 34, 35 và viết vào chỗ ... trong bảng sau:Trả lời:Câu 2

Nối các ô chữ cho phù hợp.

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Các bài liên quan:


Gửi bài