VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải câu 1, 2 bài 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ trang 11, 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung: 


Trả lời:


Câu 2

Nối việc làm ở cột A với tác dụng của việc làm đó ở cột B cho phù hợp (nhiều việc làm có thể dẫn đến một tác dụng)

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: