VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6


Giải câu 1, 2 bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn từ ngữ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp.


Trả lời:


Câu 2

Chọn từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp.


Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa. Các tuyến tiêu hóa tiết ra các dịch tiêu hóa. Ví dụ: Tuyến nước bọt tiết ra ........., gan tiết ra .........., tụy tiết ra ............

Trả lời:

Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa. Các tuyến tiêu hóa tiết ra các dịch tiêu hóa. Ví dụ: Tuyến nước bọt tiết ra nước bọt, gan tiết ra mật, tụy tiết ra dịch tụy.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Gửi bài