VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 3: Hệ cơ trang 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 3: Hệ cơ trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào ô trống tên cơ cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào ô trống tên cơ cho phù hợp


Trả lời:


Câu 2

Viết chữ a hoặc b vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú:

a)   Bắp cơ khi duỗi;

b)   Bắp cơ khi co.


Trả lời:


Câu 3

Chọn từ trong khung để điền vào chỗ ... cho thích hợp.


a)   Các cơ đều có khả năng ....... .......

b)   Nhờ có ......... mà ............ mới cử động được.

Trả lời:

a)   Các cơ đều có khả năng co duỗi.

b)   Nhờ có xương mới cử động được.

Câu 4

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

*   Bạn nên làm gì để cơ được săn chắc?

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Gửi bài