LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 28: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp; Câu hỏi. Viết đoạn văn nêu lí do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc - Lớp 3

NHẬN BIẾT (89%)

THÔNG HIỂU (11%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện