LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 10: Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm. Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người bạn mà em yêu quý - Lớp 3

NHẬN BIẾT (30%)

THÔNG HIỂU (70%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện