Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 2 Nhận biết

Hình thức chăn nuôi đang được mở rộng phát triển ở nhiều địa phương nước ta là


Câu 4 Thông hiểu

Ngành công nghiệp nào sau đây phụ thuộc nhiều nhất vào tài nguyên thiên nhiên?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Dân cư nước ta phân bố thưa thớt ở


Câu 8 Vận dụng

Vùng nông nghiệp nào sau đây của nước ta chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão gây ra


Câu 10 Vận dụng cao

Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên nhanh, nguyên nhân chủ yếu do