Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 10, 11 lớp 8 và chương 1, 2 lớp 9

Câu 8 Nhận biết

Năm 1961, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố với toàn thế giới, Cuba sẽ tiến lên

 


Câu 10 Nhận biết

Mục tiêu xóa bỏ "chế độ A-pác-thai về kinh tế" là của quốc gia nào?


Câu 11 Nhận biết

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985) diễn ra đầu tiên trong lĩnh vực nào?


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết

Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

 


Câu 16 Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là 


Câu 18 Nhận biết

Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 


Câu 22 Thông hiểu

Những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn học tập theo Nhật Bản để cứu nước không xuất phát từ lí do nào sau đây?

 


Câu 23 Nhận biết

Cuộc cách mạng nào được tiến hành sau khi giành độc lập đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn bộ người dân?

 


Câu 24 Nhận biết

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào?

 


Câu 26 Nhận biết

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một quốc gia độc lập biến thành một nước thuộc địa nửa phong kiến?

 


Câu 28 Vận dụng
Câu 30 Vận dụng
Câu 31 Vận dụng
Câu 33 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng

Nhà tư sản nào ở Việt Nam được mệnh danh là “ông vua đường thủy”?

 


Câu 39 Vận dụng cao

Từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX, bài học quan trọng nhất rút ra cho các phong trào đấu tranh ở giai đoạn sau là gì?