Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 10, 11 lớp 8 và chương 1, 2 lớp 9