Đề thi học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế và sự phần hóa lãnh thổ

Câu 1 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây không tác động đến tỉ số giới tính của nước ta?


Câu 6 Nhận biết

Dân cư nước ta phân bố thưa thớt ở


Câu 8 Nhận biết

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta trở nên đa dạng và linh hoạt hơn là do


Câu 12 Nhận biết

Ranh giới tự nhiên ở phía Nam của vùng với Duyên hải Nam Trung Bộ là


Câu 13 Thông hiểu
Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với khu vực nào sau đây?


Câu 19 Thông hiểu

Bình quân sản lượng lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng thấp hơn nhiều so với đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do


Câu 20 Thông hiểu

Đâu không phải là tác động tích cực của công nghiệp chế biến đến hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta?


Câu 21 Thông hiểu
Câu 22 Nhận biết

Loại thiên tai không thường xuyên xảy ra ở Bắc Trung Bộ là


Câu 23 Nhận biết
Câu 24 Nhận biết

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chiếm số dân đông nhất là dân tộc


Câu 27 Nhận biết
Câu 28 Nhận biết
Câu 29 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ PHÂN THEO NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: %)

Để thể hiện cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị nông thôn giai đoạn 1996-2016, dạng biểu đồ thích hợp nhất là


Câu 32 Vận dụng

Những loại hình vận tải nào sau đây phát triển sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta?


Câu 34 Vận dụng

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài nguyên rừng của Trung du và miền núi Bắc Bộ bị suy thoái là


Câu 38 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Để phát triển công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào sau đây cần đi trước một bước so với các ngành khác