Đề thi giữa kì 1 - Đề số 5

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 1 Nhận biết

Dân cư nước ta phân bố thưa thớt ở


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Các loại khoáng sản nhiên liệu là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Sông ngòi nước ta thường gây khó khăn gì cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?


Câu 9 Thông hiểu

Ngành công nghiệp nào sau đây phụ thuộc nhiều nhất vào tài nguyên thiên nhiên?


Câu 11 Thông hiểu
Câu 12 Thông hiểu

Nguồn lao động dồi dào là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển ngành kinh tế nào sau đây


Câu 16 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chiếm số dân đông nhất là dân tộc


Câu 19 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây không tác động đến tỉ số giới tính của nước ta?


Câu 24 Vận dụng

Sự kiện lớn diễn ra vào những năm đầu của thế kỉ XXI, đánh dấu thành công to lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta là


Câu 25 Vận dụng

Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển các loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vú sữa ở Đông Nam Bộ là


Câu 26 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng cao

Trong nhóm các nhân tố kinh tế - xã hội, nhân tố nào có hạn chế lớn nhất đối với hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước ta?


Câu 30 Vận dụng cao

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của nước ta có xu hướng giảm và tương đối thấp nhưng dân số nước ta vẫn tăng thêm mỗi năm khoảng 1 triệu người, nguyên nhân là do