Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ lớp 9

Câu 2 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm 1929-1933 là gì?

 


Câu 6 Thông hiểu

Đâu không phải là nội dung của Ba chương trình kinh tế được thực hiện trong kế hoạch 5 năm 1986-1990?

 


Câu 11 Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước nào dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật?

 


Câu 12 Nhận biết

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

 


Câu 13 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên mới là

 


Câu 19 Nhận biết

Mĩ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi đang thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam

 


Câu 20 Nhận biết

Năm 1961, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố với toàn thế giới, Cuba sẽ tiến lên

 


Câu 21 Thông hiểu

Đâu không phải là mục tiêu của phong trào đấu tranh chính trị- hòa bình ở miền Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ (1954)?

 


Câu 22 Thông hiểu

Chiến thắng nào đã chứng tỏ quân dân miền Nam hoàn toàn có khả năng đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ”?


Câu 23 Nhận biết
Câu 25 Nhận biết

Mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện” là hình thức đấu tranh của phong trào nào trong năm 1937?

 


Câu 26 Thông hiểu

Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là

 


Câu 29 Nhận biết

Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?

 


Câu 33 Nhận biết

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì nổi bật?

 


Câu 37 Vận dụng
Câu 40 Vận dụng cao