Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ lớp 9

Câu 1 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Quốc gia nào là tâm điểm đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu?

 


Câu 10 Nhận biết

Lực lượng trực tiếp lãnh đạo quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược chiến tranh đặc biệt là

 


Câu 11 Nhận biết

Mĩ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất trong khi đang thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam

 


Câu 15 Nhận biết

Kẻ thù trực tiếp của nhân dân miền Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

 


Câu 17 Nhận biết

Quốc gia đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là


Câu 18 Nhận biết

Lĩnh vực nào của thương nghiệp  trong giai đoạn 1961- 1965 chiếm lĩnh được thị trường ở miền Bắc?

 


Câu 19 Nhận biết

Việt Nam gia nhập tổ chức Liên hợp quốc vào thời gian nào?

 


Câu 20 Nhận biết

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

 


Câu 21 Nhận biết
Câu 23 Nhận biết
Câu 25 Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là