Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 9 đến 12