Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Nhận biết

Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là

 


Câu 12 Nhận biết

Năm 1961, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố với toàn thế giới, Cuba sẽ tiến lên

 


Câu 14 Vận dụng
Câu 20 Vận dụng cao

Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào thời gian nào?