Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 1 Nhận biết

Sự kiện nào được xem là mốc mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?


Câu 3 Nhận biết

Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

 


Câu 5 Thông hiểu

Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Tổ chức nào ở châu Phi đóng vai trò chủ yếu trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế- chính trị ở khu vực?

 


Câu 9 Nhận biết

Năm 1961, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố với toàn thế giới, Cuba sẽ tiến lên

 


Câu 11 Nhận biết

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

 


Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu

Yếu tố nào dẫn đến sự phân hóa về đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX?

 


Câu 14 Nhận biết

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào giành được độc lập sớm nhất ở Đông Nam Á?


Câu 18 Vận dụng
Câu 19 Vận dụng cao

Những quốc gia nào ở khu vực Mĩ Latinh đã được xếp vào nhóm các nước công nghiệp mới (NICs)?

 


Câu 20 Vận dụng cao

Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào thời gian nào?