Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2