Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 3 Nhận biết

Công cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985) diễn ra đầu tiên trong lĩnh vực nào?


Câu 4 Nhận biết

Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi?

 


Câu 5 Nhận biết

Sự kiện nào được xem là mốc mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?


Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô có điểm gì nổi bật?


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Yếu tố nào dẫn đến sự phân hóa về đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX?

 


Câu 12 Nhận biết

Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là

 


Câu 13 Nhận biết

Năm 1961, Phiđen Cátxtơrô đã tuyên bố với toàn thế giới, Cuba sẽ tiến lên

 


Câu 16 Vận dụng
Câu 18 Vận dụng

Âm mưu biến Mĩ Latinh thành sân sau và xây dựng chính quyền thân Mĩ ở khu vực này là biểu hiện của