Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 6 đến 8

Câu 1 Thông hiểu

Những thắng lợi của quân Đồng minh trên chiến trường cuối năm 1944 - đầu năm 1945 đã có tác động như thế nào đến thái độ, hành động của quân Pháp ở Đông Dương?

 


Câu 3 Nhận biết

Phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển lên đến đỉnh cao ở địa phương nào?

 


Câu 4 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu

Đâu không phải là phong trào được tiến hành trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939?

 


Câu 10 Vận dụng cao

“Ôi sáng xuân nay, Xuân 41

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về, im lặng, con chim hót

Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ...”

Theo anh(chị), những câu thơ trên đã nhắc đến sự kiện lịch sử nào ở Việt Nam năm 1941?